Monday, 22 April 2013

KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN SAINS


Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah menjadi satu item yang penting di dalam matapelajaran Sains bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR). Murid-murid telah didedahkan dengan pelbagai aplikasi seperti Powerpoint, Excel, Word dan juga didedahkan cara menghantar mel elektronik.

Ini adalah antara satu transformasi dalam bidang pendidikan dalam usaha menaiktaraf pendidikan di Malaysia ke tahap pendidikan bertaraf dunia.
Untuk itu pelbagai prasarana cuba dilengkapkan di sekolah dalam usaha merealisasikan hasrat kementerian agarsemua murid tidak mengira lokasi sekolah mereka, akan dapat didedahkan dengan kemahiran ini.


No comments:

Post a Comment