Tuesday, 16 April 2013

EKSPERIMEN MENYUKAT JARAK YANG DILALUI OLEH KERETA MAINAN (SAINS THN 6)

Murid-murid Thn 6 Al-khawarizmi amat berminat untuk menjalankan eksperimen Sains. kali ini mereka menjalankan eksperimen menyukat jarak yang dilalui oleh kereta mainan pada ketinggian yang berbeza.

3 pembolehubah yang dikenalpasti ialah:
a. pembolehubah dimanipulasi - ketinggian landasan
b. pembolehubah bergerak balas - jarak yang dilalui oleh kereta mainan
c. pembolehubah dimalarkan. - jenis kereta mainan/saiz kereta mainan/bentuk kereta mainan
No comments:

Post a Comment