Wednesday, 24 April 2013

KEKUATAN DAN KESTABILAN(SAINS THN 5)

Terdapat pelbagai jenis bangunan di Malaysia. Berikut ialah beberapa buah bangunan yang terdapat di Malaysia. Cuba perhatikan bangunan - bangunan tersebut dan kenal pasti bentuk yang digunakan untuk membina bangunan tersebut. Bentuk yang biasa digunakan ialah bentuk kuboid, kubus, silinder, hemisfera dan kon. Cuba anda bandingkan bangunan ini dan kenalpasti yang manakah merupakan bangunan yang paling stabil?


No comments:

Post a Comment