Wednesday, 24 April 2013

CONTOH RPHRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MAKROPENGAJARAN)
Tarikh                       : 4 April 2013
Masa                         : 12.05 hingga 12.40 tengahari (35 minit)
Kelas                         : 6 Al-Khawarizmi
Mata pelajaran        : Sains Rendah
Tema                         : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
Tajuk                         : Gerhana Bulan
Objektif Pengajaran: Di akhir sesi pembelajaran dan pengajaran murid dapat:-
1.     Menjelaskan bagaimanakah fenomena gerhana bulan berlaku.
2.     Melakar bentuk bulan sepanjang berlakunya gerhana bulan.
 Pengetahuan sedia ada murid:-
1.     Murid-murid telah mengetahui bahawa bumi dan bulan merupakan objek legap.
2.     Murid-murid telah mengetahui bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus.
3.     Murid-murid telah mengetahui bahawa bumi dan bulan beredar mengelilingi matahari.
Konsep:-
1.     Gerhana bulan akan berlaku apabila bumi berada di antara bulan dan matahari.
2.     Bayang bumi akan jatuh pada permukaan bulan dan bulan akan mengalami gerhana.
Bahan bantu belajar:-
1.     Tiga biji bola berlainan saiz
2.     Kad tugasan
3.     Lembaran kerja

Nilai murni:-
1.     Mensyukuri adanya matahari yang mengeluarkan cahaya menyinari alam ini.
2.     Sikap bekerjasama semasa menyiapkan tugasan
Kemahiran Proses Sains:-
1.     Menginferens
2.     Berkomunikasi antara ruang dan masaLangkah/Masa
Isi pelajar
-an

Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan
Fasa 1
Mencungkil Idea
(5 minit)

Bersoal-jawab berkenaan dengan bahan maujud yang ditunjukkan oleh guru dan bentuk fasa bulan.

.        1. Guru menunjukkan 3 biji bola yang berlainan saiz dan meminta murid mewakilkan bola itu dengan objek di dalam sistem suria.

        2.Guru menunjukkan bentuk fasa-fasa bulan dan mengemukakan soalan untuk mencungkil idea.

        1. Murid membuat pemerhatian dan cuba mewakilkan bola-bola itu dengan objek di dalam sistem suria.
     2.   Murid menjawab soalan guru berkenaan dengan fasa bulan yang ditunjukkan oleh guru.

BBB:-
 3 biji bola berlainan saiz

Kad gambar fasa-fasa bulan
Fasa 2
Perkembang
an
(10 minit)

Meramalkan
Kedudukan bumi,
bulan dan matahari
semasa kejadian
gerhana.

        1.Guru meminta murid meramalkan kedudukan bumi, bulan dan matahari dengan melekatkan rajah objek tersebut pada sehelai kertas. (kerja kumpulan)

     2.   Guru meminta murid tampil ke hadapan untuk mempamerkan hasil tugasan mereka.

    3.    Guru bersoal-jawab dengan murid.

     4.   Guru menerangkan berkenaan dengan kedudukan bumi, bulan dan matahari selepas murid mempamerkan hasil perbincangan mereka.

      1.  Murid menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru secara berkumpulan.

    2 . Murid mempamerkan hasil
         perbincangan mereka
         mengenai kedudukan bumi,     
         bulan dan matahari semasa
         gerhana bulan.

3.Murid menjawab soalan guru.
  
4.Murid mendengar
   penerangan guru.

BBB:
Kad tugasan.
Fasa 3
Aplikasi Idea
(15 minit)

Meramalkan bentuk-bentuk bulan yang dapat dilihat semasa berlakunya gerhana bulan.

Mengaplikasi pengetahuan untuk menjawab soalan latihan


         1.  Guru mengedarkan kad tugasan kedua iaitu melakar bentuk fasa bulan semasa kejadian gerhana bulan.

         2.   Guru menjustifikasikan hasil perbincangan murid berkenaan dengan bentuk fasa bulan yang dapat dilihat semasa gerhana bulan.

   .     3.   Guru mengedarkan lembaran kerja kepada        murid.

         1.   Murid melakar bentuk fasa bulan semasa kejadian gerhana secara berkumpulan.
 
         2.    Wakil kumpulan mempamerkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.

.          3.   Murid menyusun urutan bentuk fasa bulan di hadapan kelas.

         4.   Murid mengaplikasikan idea untuk menjawab soalan.

Kad tugasan

Lembaran kerja
Fasa 4
Refleksi/
Penutup
(5 minit)
Membuat kesimpulan tentang pelajaran pada hari ini.

1. Guru bersoal-jawab dengan
    murid tentang kejadian
    gerhana bulan dan 2 prinsip
    cahaya yang digunakan
    semasa peristiwa gerhana
   bulan.

.     2.   Guru memberi tugasan mencari maklumat tentang gerhana matahari.


1.        Murid menjawab soalan guru yang menjurus kepada pembentukan kesimpulan tajuk yang dipelajari.

 

REFLEKSI MAKROPENGAJARAN

No comments:

Post a Comment